Banner trang khac

Trang chủ » Năng lực thiết bị

Với đội ngũ phương tiện máy móc dồi dào, hiện đại. CỰU PHÚ LÂM sẵn sàng đáp ứng được tất cả các yêu cầu với quy mô cũng như tiến độ của công trình và Chủ đầu tư.

  
Đội xe máy đào        
  Robot đóng cọc
     Máy đóng cọc
Robot Ép, Nhổ Cừ
Cẩu Tháp
Vận thăng lồng
Hệ thống đóng nhổ cừ Máy đào KOMATSU PC400 gắn Búa rung thủy lực
Hệ thống đóng nhổ cừ Máy đào KOMATSU PC300 gắn Búa rung thủy lực